فاز اول پروژه 1515 واحدی شهرک خودرو اراک​

شهرک خودرو اراک در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار در قالب ۱۵۱۵ واحد تجاری در حال ساخت میباشد

گالری

فاز اول پروژه 1515 واحدی شهرک خودرو اراک​

شهرک خودرو اراک در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار در قالب ۱۵۱۵ واحد تجاری در حال ساخت میباشد که فاز اول آن در قالب ۴۰۰ واحد تحویل متقاضیان گردیده است و فاز دوم در قالب ۴۰۰ واحد در حال ساخت و آماده سازی می باشد